• +45 86 82 37 88

En bolig for alle

Mere end 1 million mennesker bor i en almen bolig i Danmark. Almene boliger er for alle og der er 550.000 almene boliger i Danmark. 

Arbejdernes Byggeforening udlejer boliger via venteliste. Nogle boliger kan dog være forbeholdt grupper med særlige behov. 

Almene boliger er opført med støtte og kommunen har via en anvisningsret mulighed for at disponere over hver 4. bolig. Kommunen benytter denne anvisningsret til at hjælpe personer/familier, som er i akut bolignød. 

 

Hvad vil det sige at bo i en almen bolig?

Som beboer har du stor indflydelse på, hvordan du indretter din bolig og hvilke beslutninger, der træffes i din afdeling. Du har også alle bekvemmelighederne ved at bo til leje - du slipper for at ordne tagrender og rydde sne. 

Når du vælger at bo i en almen bolig, er du samtidig med til at bestemme i den afdeling, du bor i. Du kan møde op og give din mening til kende på afdelingsmøderne og du kan lade dig vælge til afdelingsbestyrelsen. Det er beboerne, der bestemmer i afdelingen.

 

Du betaler kun for udgifterne

Der er ikke nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt og det betyder, at din husleje går til udgifterne i din afdeling. Både de daglige udgifter og de udgifter der kommer i fremtiden. Der skal ikke være noget overskud i afdelingen. Det skal bare løbe rundt. 

BL - Danmarks Almene Boliger
BL - Danmarks Alemene Boliger er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer og den ene million mennesker, der bor i almene hjem. Det er boliger med indbygget fællesskab.

Sammen arbejder BL for deres medlemmers og beboernes interesser ved at søge indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt.

Det politiske arbejde foregår lokalt i de 11. kredse på tværs af alle landets kommuner, nationalt op mod Christiansborg og Folketingets politikere, og internationalt gennem arbejde i Housing Europe og NBO Housing Nordic. Der ligger rigtig meget god information for dig som beboer og/eller beboerdemokrat på BL's hjemmeside, bl.dk

BL Danmarks Almene Boliger har udgivet flere pjecer, der giver en orientering om det at bo i en almen boligorganisation. 

Pjecen - Almene boliger for alle (dansk)

Pjecen - Almene boliger på flere sprog.

Pjecen - At bo i en almen bolig

Vi skaber rammerne for det gode hjem

Til tops