• +45 86 82 37 88

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Det består af organisationens bestyrelse og repræsentanter for afdelingerne.

Repræsentantskabet træffer beslutning om f.eks. organisationens byggepolitik, grundkøb, iværksættelse af nybyggeri, erhvervelse, salg eller væsentlige forandringer af organisationens ejendomme.

Der afholdes normalt årligt repræsentantskabsmøde i april måned. På mødet fremlægges bl.a. organisationsbestyrelsens årsberetning og boligorganisationens regnskab. Repræsentantskabet vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Til tops