• +45 86 82 37 88

AB Bladet

Arbejdernes Byggeforening udgiver AB Bladet 2 gange årligt i april og november måned.

Bladet indeholder relevante informationer til lejerne og små artikler fra afdelingerne.

Beboere og afdelingsbestyrelser er velkomne til at byde ind med artikler og indhold til AB Bladet. Send gerne tips med gode historier om områder, som kan være aktuelle for beboerne i Arbejdernes Byggeforening.

Deadline
Gode idéer, artikler og indlæg skal indsendes til Arbejdernes Byggeforening senest 1. februar (indhold til april udgaven) og 1. september (indhold til november udgaven). 

Redaktør mail: mj@arbejdernesbyggeforening.dk

Til tops