• +45 86 82 37 88

Nybyggeri og helhedsplaner

Nybyggeri

Hos Arbejdernes Byggeforening er det vores mission at skabe rammerne for det gode hjem, og vi tilstræber boliger til alle beboergrupper. Vi har derfor hele tiden projekter i støbeskeen og kontakt til private investorer omkring nybyggeri af almene boliger.

Almene boliger bliver opført med offentlig støttet. Det er derfor afgørende for nybyggeri, at Silkeborg Kommune giver tilsagn om kvote (offentlig støtte) til nye boliger. I øjeblikket har Arbejdernes Byggeforening kvoteønsker for samlet ca. 116-126 boliger.

Når kommunen har givet tilsagn om kvoter, kan du læse mere om projekterne her på siden.

Finansiering af almene boliger

For almene familieboliger er der pr. 1. januar 2019 indført en differentiering af den kommunale grundkapital afhængig af boligernes størrelse.

Grundkapitalen beregnes således med en procent på baggrund af det samlede projekts boliggennemsnit:

  • For almene familieboliger med et boliggennemsnit under 90 m2 udgør grundkapitalen 8%. af byggeriets anskaffelsessum
  • For almene familieboliger med et boliggennemsnit fra 90 m2 - 105 m2 udgør grundkapitalen 10% af byggeriets anskaffelsessum 
  • For almene familieboliger med et boliggennemsnit fra 105 m2 og derover udgør grundkapitalen 12 % af byggeriets anskaffelsessum
  • For almene ungdoms- og ældreboliger er grundkapitalprocenten 10% af byggeriets anskaffelsessum

Derudover finansieres boligerne med:

  • 2 % finansieres ved beboerindskud,
  • og fra 90 – 86% af anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af realkreditlån afhængig af størrelsen af den kommunale grundkapital, hvortil staten løbende yder ydelsesstøtte. Optagne lån kan maksimalt afdrages over 40 år 

Helhedsplaner

En helhedsplan er rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling. Den danner grundlag for boligorganisationens samarbejde med kommunen og Landsbyggefonden. 

Helhedsplaner er kort fortalt en gennemgribende renovering af afdelingerne/boligerne med støtte fra Landsbyggefonden. Helhedsplaner kan være meget forskellige i indhold og omfang alt efter udfordringerne i afdelingen. 

Når Landsbyggefonden har givet tilsagn om økonomisk støtte, arbejdes der videre med projektet, endelig godkendelse af beboerne i afdelingerne og udbud. Det kan derfor være en lang proces før den endelige renovering gennemføres. 

Klik her for at læse mere om helhedsplanerne i Arbejdernes Byggeforening.

Helhedsplan Færgegården - Illustration Årstiderne Arkitekter

Til tops