• +45 86 82 37 88

Whistleblowerordning

Arbejdernes Byggeforening er tilknyttet en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle medarbejder, ledelsesmedlemmer, folkevalgte og beboere med tilknytning til boligorganisationen.

Boligorganisationen har tiltrådt Landsbyggefondens rammeaftale omkring Whistleblowerordning med advokatfirmaet Kromann Reumert som samarbejdspartner.

I boligorganisationen ønsker vi at have en åben kultur, hvor man kan stå frit frem og indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder om boligorganisationens aktiviteter, medarbejdere, ledelse, leverandører og lignende, som du har en begrundet mistanke om.

Indberetningssystemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Du kan foretage din indberetning anonymt. Vi vil dog gerne bede dig om at oprette en sikker postboks, så vi kan kommunikere anonymt med dig. Det er hensigtsmæssigt af hensyn til den videre undersøgelse af sagen. Du kan også vælge at angive dit navn og dine kontakt oplysninger i indberetningen.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt. I vores Whistleblowerpolitik kan du læse mere om ordningen, hvordan du indberetter og behandlingen af dine personoplysninger.
Whistleblowerordning hos Arbejdernes Byggeforening
Til tops