• +45 86 82 37 88
 • Telefontid mandag: 8 - 17 tirsdag-fredag: 8 - 15
 • Ekspeditionstid mandag: 10 - 17 tirsdag-fredag: 10 - 15

Velkommen

Arbejdernes Byggeforening er en almen boligorganisation, som blev stiftet den 17. januar 1941.

Boligorganisationens kerneaktiviteter er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger. 

Vi administrerer almene familieboliger, studieboliger, ældreboliger og bofællesskaber og har i dag 2.688 boliger beliggende i Silkeborg Kommune.

 

Vores mission er at skabe rammerne for det gode hjem 

Dette vil vi gøre ved at: 

 • Understøtte udviklingen af beboerdemokratiet
 • Sikre sund og ansvarlig økonomi
 • Tilstræbe boliger til alle beboergrupper
 • Udvikle vores kundeservice
 • Sikre en sund og ansvarlig vedligeholdelses standard
 • Udvikle effektiv drift og service
 • Befordre tryghed og sikkerhed
 • Holde fokus på vækst, udvikling og værdiskabelse
 • Sikre overholdelse af love, regler, aftaler etc.
Vi skaber rammerne for det gode hjem

Den enkelte afdeling hos Arbejdernes Byggeforening er en selvstændig økonomisk enhed. På det årlige afdelingsmøde har alle lejere gennem beboerdemokratiet mulighed for indflydelse på nærmiljøet og afdelingens drift. Hver afdeling har ligeledes mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse til at varetage beboernes interesser samt vælge medlemmer til repræsentantskabet. 

Boligorganisationens øverste myndighed er et beboervalgt repræsentantskab. Repræsentantskabet vælger medlemmer til boligorganisationens organisationsbestyrelse.

 

Til tops