• +45 86 82 37 88

Affaldsplan i Silkeborg

Silkeborg Kommunes byråd har den 26.10.2016 vedtaget en ny affaldsplan for kommunen. Planen gælder for 2015-2024.

Affaldsplanen 2015-2024 tager afsæt i visionen "Affald er ressourcer" og har fire fokusområder:

 • Fokus 1 - Ressourcerne ud af affaldet
 • Fokus 2 - Problemstofferne ud af affaldet
 • Fokus 3 - Kommunikation der skaber handling
 • Fokus 4 - Vi, Silkeborg Kommune som virksomhed, viser vejen

Det skal være nemt, bekvemt og overskueligt at komme af med affaldet på den rigtige måde.

Under hvert fokusområde er der indsatsområder og handlinger, der skal udføres. Et vigtigt punkt i planen er, at vi skal genanvende mindst 50 % af det affald, der kommer fra husholdningerne.

 Hvad betyder affaldsplanen for dig?

Det betyder, at du skal til at sortere dit affald på en ny måde. 

 • Madaffald
 • Glas
 • Metal & plast
 • Papir & pap
 • Restaffald

 

Når afdelingerne får leveret nye affaldsbeholdere, vil du modtage en køkkenspand og poser til madaffald. 

Du får også en sorteringsvejledning og små klistermærker, som du kan bruge, hvis du har flere affaldsspande i din bolig. 

Hvornår sker der noget?

I perioden uge 17-30 kører Silkeborg Kommune ud med de nye affaldsbeholdere i afdelingerne. 

Der er enkelte afdelinger som pt. ikke er en del af ordningen, da der arbejdes på en alternativ mulighed med beholdere. Dette drejer sig om afd. 20, 21 og 48 på Arendalsvej.

Vores afdelinger i midtbyen vil først få nye affaldsbeholdere efter sommerferien (afd. 27, 31, 33 og 34).

Poser til madaffald

Alle beboere får 3 ruller poser sammen med affaldsspanden. 

Hvordan får jeg flere poser?

 • Flere afdelinger har ekstra poser liggende i vaskeriet
 • I afdelinger med store affaldscontainere kan du kontakte områdekontoret for flere poser - Klik her for kontaktinformationer
 • Ved lejemål med "private" affaldscontainere kan du sætte en pose i klemme på beholderen, så får du nye, næste gang skraldemanden kommer forbi

Gevinst ved god sortering
Kort og godt - huslejen bliver mindre ved god sortering. 

Som lejer betaler du, igennem din husleje, for at komme af med restaffald. Målet er derfor at få fjernet det affald, der kan genbruges - disse ting er nemlig gratis at få afhentet. 

Fremtiden
Når alle er blevet gode til at sortere vil affaldsspande og containere til restaffald på sigt blive mindre. 

I de større afdelinger og hvor det er muligt, kan der etableres nedgravede affaldsløsninger, som erstatter affaldsgårde og affaldshuse. Løsningen vil kun blive etableret, hvis det er fordelagtigt og giver en økonomisk gevinst for  afdelingen.

Til tops