• +45 86 82 37 88

Afdelingsmøder

Hvert år i august/september måned afholdes der et afdelingsmøde i din afdeling, hvor der bl.a. vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen, stilles forslag med ideer til forbedringer af afdelingen, ændringer til husorden og beboeraktiviteter.

Til gengæld kan der ikke behandles sager om personer, ansattes forhold eller forhold der bestemt i loven.

Indkaldelser, forslag, referater og opfølgning fra møderne offentliggøres her på siden.

Læs mere - afdelingsmøder og dine muligheder for indflydelse

Læs - forretningsorden for afdelingsmødet

 

 

Til tops