• +45 86 82 37 88

Afdelingsbestyrelse

 

Afdelingsbestyrelsen er valgt blandt afdelingens beboere på et afdelingsmøde. De varetager alle beboernes interesser i spørgsmål om afdelingens drift. Det er en unik mulighed for at sikre beboernes interesser i at skabe rammerne for det gode hjem.

Hvis der ingen afdelingsbestyrelse er valgt, varetages afdelingens drift af organisationsbestyrelsen.

En af afdelingsbestyrelsens fornemste opgaver er at være bindeled mellem beboerne og administrationen, og være katalysator for de gode ideer og ønsker der opstår.


Rent praktisk betyder det, at afdelingsbestyrelsen sammen med administrationen undersøger rammerne og eventuelle økonomiske konsekvenser for beboernes ønsker. Herefter præsenteres forslaget på et afdelingsmøde, hvor det skal godkendes, inden det kan realiseres.

På afdelingsbestyrelsens møder drøftes afdelingens drift og der tages stilling til aktuelle spørgsmål – eks. om der skal laves sociale arrangementer. Afdelingsbestyrelsen udarbejder budgetforslag for afdelingen i tæt samarbejde med boligorganisationens administration.

Man skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du repræsenterer de andre beboere.

Læs: Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

Til tops