• +45 86 82 37 88

Budget og regnskab

Der udarbejdes årligt et budget for din afdeling. Det er afdelingsbestyrelsen der i samarbejde med administrationen udarbejder forslag til budget. I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser.

Det er beboerne, som endeligt skal godkende budgettet på årlige afdelingsmøde.

I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Afdelingens regnskabsperiode følger kalenderåret.

Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Budgetter og regnskaber offentliggøres her på siden.

Til tops