• +45 86 82 37 88

Beboerinformation

Afdelingsmøder

I august/september måned afholdes afdelingernes ordinære afdelingsmøde, hvor afdelingens budget godkendes og du har mulighed for at stille forslag om tiltag i afdelingen

Læs mere

Affaldssortering

Sammen skal vi sortere affald til genanvendelse. Det du sortere - genanvendes. Du skal sortere i ti typer affald. Tøm, skrab, klem og kram dit affald. Så er der plads til det hele.

Læs mere

Akutte skader

Ved akutte skader skal du kontakte din ejendomsfunktionær. Efter arbejdstid kontaktes vagtordningen indenfor fagområdet

Læs mere

Beredskabsplan ved brand

Arbejdernes Byggeforening har udarbejdet en beredskabsplan for indsatsen i tilfælde af brand i vores afdelinger

Læs mere

Boligstøtte

Når du bor i en lejlighed med eget køkken, har du mulighed for at søge om hjælp til huslejen - også kaldet boligstøtte

Læs mere

Digital post

I Arbejdernes Byggeforening vil vi rigtig gerne kommunikere digitalt med vores lejere. Det kan bl.a. være gennem e-Boks eller direkte pr. mail. Her på siden kan du logge ind og opdatere dine personoplysninger.

Læs mere

Dit hjem - dine muligheder

Som beboer hos Arbejdernes Byggeforening har du mulighed for at bruge råderetten. Det vil sige at indrette din bolig efter egne ønsker og behov

Læs mere

Ejendomsfunktionærens praktiske tips

Her finder du gode tips fra ejendomsfunktionæren omkring hvad du kan gøre for at løse små problemer i din bolig.

Læs mere

Forbrug - vand, varme og el

Forbrug af el og varme afregnes individuelt med den enkelte beboer. Nogle lejligheder har også individuel afregning af vandforbrug

Læs mere

Forsikringer

Det kan gå rigtig galt, hvis du ikke er forsikret. Husk derfor at tegne en indboforsikring

Læs mere

Fraflytning

Alle fraflytninger starter med en skriftlig opsigelse af lejemålet. Ved fraflytning bliver din lejlighed synet og det vurderes, hvad der skal istandsættes. Efter istandsættelse laves endelig opgørelse

Læs mere

Fremleje og boligbytte

Alle har ret til fremleje og boligbytte, når retningslinjerne er opfyldt

Læs mere

Helhedsplaner

Flere afdelinger i Arbejdernes Byggeforening står overfor omfattende renoveringsprojekter. En større renovering af en boligafdeling kaldes også en "Helhedsplan".

Læs mere

Husdyrhold

I rigtig mange af vores afdelinger er det tilladt at holde husdyr. Ved husdyr tænkes på hund, kat eller indekat

Læs mere

Huslejebetaling

Du skal betale din husleje den 1. hverdag i måneden. Du kan tilmelde din huslejebetaling til betalingsservice

Læs mere

Indeklima

Din sundhed afhænger af dit indeklima og du kan selv være med til at skabe rammerne for det gode hjem ved et lille dagligt fokus

Læs mere

Indflytning

Når du flytter ind i en lejlighed ved Arbejdernes Byggeforening, foretages der et indflytningssyn samtidig med udlevering af nøgler til lejligheden

Læs mere

Indskudslån

Hvis du ikke selv har mulighed for at betale indskud til din nye lejlighed, kan du ansøge Silkeborg Kommune om et indskudslån

Læs mere

Klagevejledning

Når man bor tæt sammen, kan det næsten ikke undgås, at der opstår smågnidninger. Det er vigtigt at have en dialog og i mange tilfælde kan en venlig snak/henstilling måske løse problemerne

Læs mere

Nøgler

Nøglerne til din lejlighed udleveres af afdelingens ejendomsfunktionær ved indflytningssynet. Du kan også bestille ekstra nøgler

Læs mere

Opsigelse

Ved opsigelse af din lejlighed bedes du bruge vores opsigelsesblanket. Du kan nemt opsige din lejlighed med MitID.

Læs mere

Selskabslokaler

I flere af afdelingerne er der selskabslokaler, som kan lejes af beboerne

Læs mere

SMS service

Hos Arbejdernes Byggeforening tilbyder vi en SMS service, hvor vi nemt og hurtigt kan informere vores beboere ved driftsforstyrrelser, afdelingsmøder, ferielukning mm

Læs mere

Tv og internet

Arbejdernes Byggeforening har lavet aftale med YouSee om mulighed for levering af tv og internet i alle boliger. Du kan frit vælge en anden leverandør, hvis du ønsker det

Læs mere

Valg af el og gasleverandør

Du vælger selv, hvilken leverandør du ønsker. Arbejdernes Byggeforening har sikret, at strøm til fælles installationer kommer fra CO2 neutral, vedvarende energi fra vindmøller

Læs mere

Vedligeholdelse i boligen

Du skal holde boligen pæn - det vil sige male vægge og lofter samt behandle gulve med jævne mellemrum

Læs mere
Til tops