• +45 86 82 37 88

Affaldssortering

Silkeborg Kommunes byråd har den 26.10.2016 vedtaget en ny affaldsplan for kommunen. Planen gælder for 2015-2024.

Affaldsplanen 2015-2024 tager afsæt i visionen "Affald er ressourcer" og har fire fokusområder:

 • Fokus 1 - Ressourcerne ud af affaldet
 • Fokus 2 - Problemstofferne ud af affaldet
 • Fokus 3 - Kommunikation der skaber handling
 • Fokus 4 - Vi, Silkeborg Kommune som virksomhed, viser vejen

Det skal være nemt, bekvemt og overskueligt at komme af med affaldet på den rigtige måde.

Under hvert fokusområde er der indsatsområder og handlinger, der skal udføres. Et vigtigt punkt i planen er, at vi skal genanvende mindst 50 % af det affald, der kommer fra husholdningerne.

 

Ny affaldssortering 2023

Fra efteråret 2023 skal Silkeborgs borgere også til at sortere tekstilaffald. Ordningen starter når man kan se mærket på affaldsbeholderen. 

Hvad er tekstilaffald?

Tekstilaffald er ødelagt tøj og tekstil, som andre ikke kan få glæde af.

 • Tøj der er ødelagt, hullet, iturevet og plettet af f.eks. mad og vin.
 • Udtjent sengetøj og slidte duge.
 • Andet tekstilaffald er f.eks. håndklæder, viskestykker, gardiner og stofrester, der ikke egner sig til genbrug.

Hvordan sorterer jeg tekstilaffald?

 1. Læg det ødelagte tøj og tekstil i en gennemsigtig pose.
 2. Klem luften ud af posen og bind knude på, så tøjet holdes tørt.
 3. Smid posen i din pap/papir-beholder.
  Husk, at posen maksimalt må være 30 liter.

Du skal fortsat aflevere større mængder ødelagt og nedslidt tøj og tekstil på Silkeborg Forsynings genbrugspladser. Sorter og smid ud løbende.

Tøj til genbrug

Tøj, andre tekstiler, sko, bælter, tasker, der er funktionelle og kan gælde andre skal du fortsat aflevere til genbrug. Nøjagtig som du plejer. 

Er du i tvivl, så giv til genbrug. 

 

Ny affaldssortering 2022

Borgerne i Silkeborg skal til at sortere deres affald på en ny måde.

Du skal først gå i gang med den nye sortering, når din skraldespand har fået nye klistermærker. Det sker mellem august og oktober måned 2022.

Det betyder, at du skal til at sortere dit affald på en ny måde. 

 • Madaffald
 • Glas & metal
 • Plast & mad- & drikkekartoner
 • Pap & papir
 • Farligt affald
 • Restaffald 

 

Hvordan får jeg flere poser til madaffald?

 • Flere afdelinger har ekstra poser liggende i vaskeriet
 • I afdelinger med store affaldscontainere kan du kontakte driftskontoret for flere poser - Klik her for kontaktinformationer
 • Ved lejemål med "private" affaldscontainere kan du sætte en pose i klemme på beholderen, så får du nye, næste gang skraldemanden kommer forbi

 

 

 


Nej Tak til reklamer

Er du træt af at få et hav af reklamer, som du blot smider i papircontaineren? Så kan du online tilmelde dig ordningen - Nej tak til reklamer. 

Det er FK distribution, som står for ordningen, og når du har afmeldt dine reklamer, får du tilsendt et klistermærke til din postkasse.

Klik her for at afmelde dine reklamer: Nej Tak til reklamer

Gevinst ved god sortering
Kort og godt - huslejen bliver mindre ved god sortering. 

Som lejer betaler du, igennem din husleje, for at komme af med restaffald. Målet er derfor at få fjernet det affald, der kan genbruges - disse ting er nemlig gratis at få afhente.

Til tops