• +45 86 82 37 88
  • Telefontid: Mandag 10-17, tirsdag-fredag 10-15
  • Ekspeditionstid: Mandag 10-17, tirsdag, torsdag, fredag 10-15, onsdag lukket

Forbrug - vand, varme og el

Forbrugsregnskaber

Forbrug af varme afregnes individuelt med den enkelte beboer. Nogle lejligheder har også individuel afregning af vandforbrug. I de fleste afdelinger er det Brunata, der står for at udarbejde forbrugsregnskaberne. 

Din varme-/vandregning betales aconto hver måned. Det betyder, at du betaler et beløb, som vurderes at kunne dække dit gennemsnitlige månedlige forbrug. Forbrugsregnskabet gøres op en gang om året og regnskabsperioden følger kalenderåret.

Forbrugsregnskaber gennem Brunata udsendes i marts måned. Lejere som er tilmeldt e-Boks vil modtage deres forbrugsregnskab den 16. marts 2021. Øvrige lejere får omdelt forbrugsregnskaber den 19. marts 2021.
Kontakt Arbejdernes Byggeforening på tlf. 86 82 37 88 for at blive tilmeldt e-Boks.


Afregning

Overskud (du får penge tilbage) afregnes med huslejeopkrævningen for april måned året efter. 
Underskud (du skal betale ekstra) afregnes med huslejeopkrævningen for maj måned året efter. 

Enkelte afdelinger får leveret varme fra Naturgas eller Silkeborg Forsyning. Forbrug af el/gas afregnes direkte til den leverandør, du har valgt. Leverandøren udarbejder det årlige forbrugsregnskab direkte til dig.

Da forbrug er en pengepligtig ydelse, kan dit lejemål blive ophævet, hvis du ikke betaler din regning. 


Aflæsning af målere

Alle lejligheder får fjernaflæst deres målere. Dette betyder, at Brunata ikke skal have adgang til din lejlighed for at lave årsaflæsningen. 


Ved uenighed om regnskabet

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, har du 6 uger fra modtagelsen af regnskabet til at gøre indsigelse. Din indsigelse skal være skriftligt begrundet. Du kan benytte denne blanket: Blanket til indsigelse 

Indsigelsen behandles af Brunata, som laver en redegørelse til dig. Hvis der fortsat er uenighed om regnskabet, behandles indsigelsen i Beboerklagenævnte ved Silkeborg Kommune. Du skal betale gebyr for sagsbehandling til Beboerklagenævnet, hvis du ikke får ret i din indsigelse. 

Til tops