• +45 86 82 37 88

Forbrug - vand, varme og el

Følg dit forbrug

Vi har givet beboerne adgang til Brunata Online, Her kan du følge udviklingen af dit personlige energiforbrug. Derved kan du nemmere foretage beslutning om, hvordan du kan reducere dit energi- og resurseforbrug på et oplyst grundlag til fordel for både miljøet og din energiregning. 

Med Brunata Online kan du: 

  • Følge dine forbrugsdata i læsbare grafer og tabeller
  • Se dit forbrug på daglig, ugentlig, månedlig og årlig basis
  • Sammenligne dit forbrug med andre perioder
  • Samle alle dine regninger et sted

Ordningen gælder ikke for naturgas kunder eller kunder afregning fra Silkeborg Forsyning.

Hvordan kommer jeg i gang?

Gå til online.brunata.com og aktiver din Brunata Online beboerkonto og klik på knappen "ny bruger" og følg herefter trinene. Benyt din aktiveringskode, som du har modtaget fra os.

Hvis du har spørgsmål til Brunata Online, så besøg venligst brunata.dk

Se Brunata's velkomstbrev her. 


Forbrugsregnskaber

Forbrug af varme afregnes individuelt med den enkelte beboer. Nogle lejligheder har også individuel afregning af vandforbrug. I de fleste afdelinger er det Brunata, der står for at udarbejde forbrugsregnskaberne. 

Din varme-/vandregning betales aconto hver måned. Det betyder, at du betaler et beløb, som vurderes at kunne dække dit gennemsnitlige månedlige forbrug. Forbrugsregnskabet gøres op en gang om året og regnskabsperioden følger kalenderåret.

Forbrugsregnskaber gennem Brunata udsendes i marts måned.
Lejere som er tilmeldt e-Boks vil modtage deres forbrugsregnskab i løbet at uge 11. Øvrige lejere får forbrugsregnskabet senest søndag den 19. marts 2023.
Kontakt Arbejdernes Byggeforening på tlf. 86 82 37 88 for at blive tilmeldt e-Boks.


Afregning

Overskud (du får penge tilbage) afregnes med huslejeopkrævningen for april måned året efter. 
Underskud (du skal betale ekstra) afregnes med huslejeopkrævningen for maj måned året efter. 

Enkelte afdelinger får leveret varme fra Naturgas eller Silkeborg Forsyning. Forbrug af el/gas afregnes direkte til den leverandør, du har valgt. Leverandøren udarbejder det årlige forbrugsregnskab direkte til dig. 

Der er frit valg af el- og gasleverandør - Læs mere her

Da forbrug er en pengepligtig ydelse, kan dit lejemål blive ophævet, hvis du ikke betaler din regning. 


Aflæsning af målere

Alle lejligheder får fjernaflæst deres målere. Dette betyder, at Brunata ikke skal have adgang til din lejlighed for at lave årsaflæsningen. 


Ved uenighed om regnskabet

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, har du 6 uger fra modtagelsen af regnskabet til at gøre indsigelse. Din indsigelse skal være skriftligt begrundet. Du kan benytte denne blanket: Blanket til indsigelse 

Indsigelsen behandles af Brunata, som laver en redegørelse til dig. Hvis der fortsat er uenighed om regnskabet, behandles indsigelsen i Beboerklagenævnte ved Silkeborg Kommune. Du skal betale gebyr for sagsbehandling til Beboerklagenævnet, hvis du ikke får ret i din indsigelse. 

Til tops