• +45 86 82 37 88

Valg af el og gasleverandør

I Danmark er der frit valg af leverandør af el og gas. Dette betyder, at du selv skal tilmelde og framelde dig som kunde ved flytning. Der kan frit skiftes mellem leverandører i boperioden.

 

Tilmelding ved indflytning

Du skal selv senest 3 dage før din indflytning tilmelde dig som kunde hos en el og evt. gasleverandør.

Vi kan dog tilbyde at tilmelde dig som kunde hos AURA Energi (El) og Andel Energi (Naturgas). Såfremt du ønsker dette, skal du ved indgåelse af lejekontrakt underskrive den vedlagte fuldmagt.

 

Framelding ved fraflytning

Er du kunde hos AURA Energi og Andel Energi (Naturgas) kan vi framelde dig, såfremt du giver os fuldmagt på opsigelsesblanketten.

Har du ikke benyttet AURA Energi og Andel Energi (Naturgas), skal meddelelse om framelding ske til den valgte leverandør 3 dage før lejeforholdet frigørelse. Dvs. 3 dage før den nye lejer indflytter i din bolig.

Kontakt eventuelt Arbejdernes Byggeforening, såfremt du er i tvivl om din frigørelsesdato. Framelder du dig for tidligt, vil udgiften fra din frameldingsdato til din frigørelsesdato blive pålagt din flytteafregning.

 

Det er kun vores afdelinger i Virklund og Skægkær, der er opvarmet med naturgas.

Øvrige afdelinger er opvarmet med fjernvarme og der skal ikke vælges leverandør ved flytninger.

CO2 neutral boligorganisation

I Arbejdernes Byggeforening støtter vi op om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Det betyder, at vi sikrer, at al den energi der bliver brugt til fællesinstallationer og belysning i afdelingerne er garanteret at komme fra Grøn El. 

I perioden 1. januar 2021 - 31. december 2023 er investeret i 1.460.268 kWh CO2-neutral, vedvarende energi fra vindmøller. 

Se Klima certifikat her

Climate certificate in english

Til tops