• +45 86 82 37 88

Dit hjem - dine muligheder

Som beboer hos Arbejdernes Byggeforening har du mulighed og ret til at foretage forbedringer, forandringer og installationer i din bolig. Det vil sige at indrette din bolig efter egne ønsker og behov.
Det kræver dog at arbejdet er udført ”håndværksmæssigt korrekt” og at du skriftligt ansøger om tilladelse.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
• Navn, adresse, afdelingsnummer og lejl.nr. 
• Beskrivelse af forbedringen/forandringen
• Tidspunkt for udførelse
• Liste over materialer og/eller inventar som skal anvendes
• Eventuelle tegninger
• Prisoverslag

Ændringerne i og udenfor din bolig defineres enten som en forbedring eller en forandring af din bolig. For begge arbejder gælder det, at du selv rekvirerer håndværkere m.v., og selv finansierer udgiften.

Du vil blive opkrævet et gebyr på ca. 1.350,00 kr., hvis det er nødvendigt at ændre tegningsmateriale i forbindelse med boligændringen. 

Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver dig ret til godtgørelse, hvis du vælger at fraflytte boligen. Det er vigtigt, at du husker at ansøge om forbedringen, inden du starter, ellers mister du retten til godtgørelsen.  Godtgørelsen beregnes på baggrund af afholdte og dokumenterede udgifter, når arbejdet er udført.  Efter udførelse skal Arbejdernes Byggeforening besigtige arbejdet.

Forandringsarbejder forøger ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Du skal dog stadig søge om tilladelse, selvom det drejer sig om en forandring.
Forandringsarbejder kan være permanente eller midlertidige arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning.

Installationsretten giver dig som hovedregel ret til at installere eksempelvis vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine mv. Arbejdernes Byggeforening kan dog give et afslag såfremt det vurderes at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke kan klare installationen.
Du skal være opmærksom på, at du har erstatningspligten, hvis der sker skader, som er forårsaget af installationen. Klik her for ansøgningsskema

Der vil maksimalt gå 8 uger fra ansøgningen modtages, til du modtager svar. Kræver arbejdet en byggetilladelse, så indhenter Arbejdernes Byggeforening denne, såfremt du accepterer de vilkår, der er forbundet med indhentning af tilladelsen. Udgiften til byggetilladelsen samt ændring af eventuelle tegninger skal du betale.

Vil du læse mere om råderetten og andre muligheder for ændringer i din bolig, kan du læse BL´s pjece om råderet. Pjecen er vedlagt din kontraktmappe, men du kan også læse den her: Gå til BL's hjemmeside. Ønsker du pjecen udleveret, så henvend dig til vores kontor.

Tilladelse

Husk at du uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller gøre brug af installationsretten, så skal du have modtaget en skriftlig tilladelse, inden du går i gang.

Til tops