• +45 86 82 37 88

Klagevejledning

Husorden

Når man bor tæt sammen, kan det næsten ikke undgås, at der opstår smågnidninger. Det er vigtigt at have en dialog, og i mange tilfælde kan en venlig snak/henstilling, med den du ønsker at klage over, måske løse problemerne. 

Hvis du alligevel ønsker at indgive en klage, skal klagen altid være skriftlig og du skal sende den til vores administration, enten pr. post eller mail:  info@arbejdernesbyggeforening.dk

to personer, som peger fingre ad hinanden

Husk at udfylde skemaet tydeligt. Det er endvidere vigtigt, at du præcist anfører, hvem du ønsker at klage over, og hvad problemet er. Er andre generet af de samme problemer, så indgiv evt. en fælles klage. Skriv dog kun under på de punkter, du selv kan stå inde for. 

Vi vil herefter skrive til lejeren der klages over, og vedkommende bliver informeret om klagens indhold. Vedkommende får ikke oplyst, hvem der klager, så længe klagen behandles internt hos os. 

Fortsætter sagen og kan vi ikke længere være behjælpelig med at løse forholdene, vil sagen blive overdraget til Beboerklagenævnet hos Silkeborg Kommune. Herefter er du ikke længere anonym.

En klagesag kan tage lang tid og løses ikke altid efter den første klage. Oplever du, at problemerne ikke ophører, skal der fremsendes endnu en skriftlig klage. Klagesagen vil igen blive behandlet ud fra gældende forretningsgang. 

Hvis du har modtaget en uberettiget klage, er du velkommen til at sende din indsigelse til administrationen. Dit synspunkt vil indgå i det videre sagsforløb, hvis sagen overdrages til advokat/beboerklagenævnet.

Alt efter klagens karakter vil vi fra Arbejdernes Byggeforenings side løbende vurdere, om sagen skal overbringes til advokat/beboerklagenævnet med henblik på opsigelse/ophævelse af lejet. 

Arbejdernes Byggeforening behandler ikke anonyme klager. 

 

Se vores lille film - Sådan behandler vi din klage

Forbrugsregnskaber

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, har du 6 uger fra modtagelsen af regnskabet til at gøre indsigelse. Din indsigelse skal være skriftligt begrundet.
Indsigelsen behandles af Brunata, som laver en redegørelse til dig. Hvis der fortsat er uenighed om regnskabet, behandles indsigelsen i Beboerklagenævnet ved Silkeborg Kommune. Du skal betale gebyr for sagsbehandling til Beboerklagenævnet, hvis du ikke får ret i din indsigelse.


Fraflytning

Indsigelse over synsrapport skal fremsendes senest 3 dage efter modtagelsen.

Indsigelse over flytteafregning skal fremsendes skriftligt og du skal sende den til vores administration, enten pr. post eller mail:  info@arbejdernesbyggeforening.dk

Sagen behandles i Team Teknik & Drift. Hvis der fortsat er uenighed om sagen, fremsendes den til videre behandling i Beboerklagenævnet.


Arbejdernes Byggeforening her udarbejdet politik for behandling af persondata ved klagebehandling - Klik her for at læse mere 

Til tops