• +45 86 82 37 88

Helhedsplanen

Renovering af Blåbærhusene og Tyttebærhusene

Bebyggelsen Blåbærhusene og Tyttebærhusene står overfor et omfattende renoveringsprojekt de kommende år, også kaldet en helhedsplan. Blåbærhusene, som er opført i 1984, er et tæt-lavt boligbyggeri, med de klare kvaliteter en sådan bebyggelse udstråler og rummer. Tyttebærhusene er opført et par år senere – i 1986 – og minder meget om Blåbærhusene.

Begge bebyggelser bygget i gule facadeteglsten, med tage af gule betontagsten samt facader og udhuse i træ, der er malet i henholdsvis blå og røde farver, som er identitetsskabende for de to bebyggelser. Ud over farverne bidrager strukturen fra klinkbeklædningen til en stærk karakter i området, der er vigtig at viderebringe i en facaderenovering.

Der er mange konstruktionsmæssige fejl i den anvendte træbeklædning på bebyggelse, som giver store vedligeholdelsesmæssige udfordringer, herudover er der løbende store udgifter til malerbehandling. På grund af den korte restlevetid for træbeklædningen kan det ikke betale sig at renovere træbeklædningen, hvorfor den nu står overfor udskiftning. Det samme gør sig gældende for baldakiner, trapper og altangange i træ, som også er udtjente og udskiftes i renoveringsprojektet. Flere vinduer er desuden allerede udskiftet, da det ikke kunne vente til renoveringen. I renoveringsprojektet udskiftes den resterende del til vedligeholdelsesfri vinduer med træ/aluminium, i samme proportioner og farver som eksisterende. Trapper og altangange forventes udskiftet til vedligeholdelsesfri galvaniserede ståltrapper.

Herudover udføres der i renoveringen udskiftning af støttemure i træ. Mange terrænspring er optaget ved at udføre en væg eller afgrænsning med træ direkte mod jord. Hvor det er muligt, ændres disse terrænspring ved at regulere terrænet, og hvor der kræves en mur eller terrænoptagelse, udføres det i betonblokke.

Ved valg af nye materialer til bebyggelserne lægges der vægt på lav grad af vedligehold, men med respekt for bebyggelsens arkitektur og karakter. Da identitet og selvforståelse af at bo i Blåbærhusene og Tyttebærhusene hænger meget sammen med både struktur og farve, forventes facadebeklædningen videreført i eksisterende farver.

Gennemførelse af renovering af Blåbærhusene og Tyttebærhusene forventes at ske uden genhusning af beboerne. Du kan således blive boende i din bolig, mens renoveringen foretages.

Alt i alt er målet med helhedsplanen, at Blåbærhusene og Tyttebærhusene bibeholder de kvaliteter som bebyggelserne åbenlyst indeholder. Samtidig er de byggetekniske og materialemæssige kvaliteter hævet, med en lavere vedligeholdelse til følge for afdelingen.

Lær at forstå Landsbyggefonden på 1 minut

Landbyggefonden bliver ofte nævnt. Men hvad er det nu lige, det går ud på i forhold til dig som almen beboer? Lær det på 1 minut.

BL - Danmarks Almene Boliger har lavet en lille video. som på en let og forståelig måde giver et godt indblik i, hvor pengene kommer fra, og hvad de bliver brugt til i de almene boligafdelinger.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller behov for hjælp i forhold til helhedsplanen, er du velkommen til at kontakte os. 

Telefon: 87 20 19 22

Mail: Kontaktformular eller helhedsplan@arbejdernesbyggeforening.dk 


Siden er sidst opdateret d. 16-02-2024

Til tops